HTTP REFERRER-POLICY

Wyszukaj w słowniku (wyrażenie regularne dozwolone)
Wyrażenie Definicja
HTTP REFERRER-POLICY

Nagłówek HTTP Referrer-Policy kontroluje, ile informacji o stronie odsyłającej (wysyłanej przez nagłówek Referer) powinno być dołączonych do żądań. Za domyślną opcje przyjmuje się "no-referrer-when-downgrade" co ozacze że: wysyłanie HTTP -> HTTP, HTTPS -> HTTPS lub HTTP -> HTTPS, ale nie jest wysyłany do mniej bezpiecznych miejsc z http, czyli HTTPS -> HTTP

Więcej informacji:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Referrer-Policy