SŁOWNIK

Słownik zawiera 1 wyrażeń.
Wyszukaj w słowniku (wyrażenie regularne dozwolone)
Wyrażenie Definicja
InnoDB

Silnik bazy danych MySQL, którego działanie opera się na blokowaniu konkretnego wiersza w przeciwieństwie do MyISAM gdzie blokowana jest cała tabela.