SŁOWNIK

Słownik zawiera 1 wyrażeń.
Wyszukaj w słowniku (wyrażenie regularne dozwolone)
Wyrażenie Definicja
Web Authentication

Web Authentication API (znany również jako WebAuthn) to specyfikacja napisana przez W3C i FIDO przy współudziale Google, Mozilla, Microsoft, Yubico i innych. Interfejs API umożliwia serwerom rejestrowanie i uwierzytelnianie użytkowników przy użyciu kryptografii klucza publicznego zamiast hasła. WebAuthn wykorzystuje kryptografię asymetryczną z kluczem publicznym i prywatnym. Klucz publiczny jest udostępniany serwerowi. Klucz prywatny nigdy nie opuści tokenu sprzętowego.

Synonim - WebAuthn,FIDO,FIDO 2