SŁOWNIK

Słownik zawiera 4 wyrażeń.
Wyszukaj w słowniku (wyrażenie regularne dozwolone)
Wyrażenie Definicja
Head

To miejsce w strukturze szablonu zarezerwowane na wywoływanie skryptów java scripts, css, open graph, danych strukturalnych i meta tagów.

Header

Na stronie jest to miejsce na samej górze, często też zwane TOP. Header w szablonach znajduje się nad nawigacją, ale jest to zależne od samego szablonu.

HTTP FEATURE-POLICY

Nagłówek HTTP Feature-Policy zapewnia mechanizm zezwalania i blokowania korzystania z funkcji przeglądarki w jej własnej ramce oraz w treści w dowolnych elementach <iframe> w dokumencie. Dla przykładu, jeśli jesteś pewny, że na Twojej stronie nie będzie wymagane używania kamery lub mikrofonu to możesz ustawić w nagłówku taka informacje i zabezpieczyć przez potencjalnym nadużyciem.

Nagłówek HTTP Feature-Policy zostanie zastąpiony na rzecz HTTP PERMISSIONS-POLICY.

Synonim - HTTP PERMISSIONS-POLICY
HTTP REFERRER-POLICY

Nagłówek HTTP Referrer-Policy kontroluje, ile informacji o stronie odsyłającej (wysyłanej przez nagłówek Referer) powinno być dołączonych do żądań. Za domyślną opcje przyjmuje się "no-referrer-when-downgrade" co ozacze że: wysyłanie HTTP -> HTTP, HTTPS -> HTTPS lub HTTP -> HTTPS, ale nie jest wysyłany do mniej bezpiecznych miejsc z http, czyli HTTPS -> HTTP