SŁOWNIK

Słownik zawiera 1 wyrażeń.
Wyszukaj w słowniku (wyrażenie regularne dozwolone)
Wyrażenie Definicja
LTS

Long Term Support (długoterminowe wsparcie techniczne).