CONTENT SECURITY POLICY - REPORT ONLY

Wyszukaj w słowniku (wyrażenie regularne dozwolone)
Wyrażenie Definicja
CONTENT SECURITY POLICY - REPORT ONLY

Specjalny tryb, aby ułatwić wdrażanie, CSP można wdrożyć w trybie tylko dla raportowania. Wszelkie naruszenia są zgłaszane pod podany identyfikator URI. Ponadto nagłówek zawierający tylko raport może służyć do testowania przyszłej zmiany zasad bez jej rzeczywistego wdrażania.

Więcej informacji:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP#Testingyourpolicy