HTTP FEATURE-POLICY

Wyszukaj w słowniku (wyrażenie regularne dozwolone)
Wyrażenie Definicja
HTTP FEATURE-POLICY

Nagłówek HTTP Feature-Policy zapewnia mechanizm zezwalania i blokowania korzystania z funkcji przeglądarki w jej własnej ramce oraz w treści w dowolnych elementach <iframe> w dokumencie. Dla przykładu, jeśli jesteś pewny, że na Twojej stronie nie będzie wymagane używania kamery lub mikrofonu to możesz ustawić w nagłówku taka informacje i zabezpieczyć przez potencjalnym nadużyciem.

Nagłówek HTTP Feature-Policy zostanie zastąpiony na rzecz HTTP PERMISSIONS-POLICY.

Więcej informacji:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Feature-Policy

Synonim: HTTP PERMISSIONS-POLICY