X-FRAME OPTIONS

Wyszukaj w słowniku (wyrażenie regularne dozwolone)
Wyrażenie Definicja
X-FRAME OPTIONS

Nagłówek odpowiedzi HTTP X-Frame-Options może służyć do wskazania, czy przeglądarka powinna mieć możliwość renderowania strony w <frame>, <iframe>, <embed> lub <object>. Witryny mogą to wykorzystać, aby uniknąć ataków polegających na przechwytywaniu kliknięć, zapewniając, że ich zawartość nie jest osadzana w innych witrynach.
Dodatkowe zabezpieczenia są zapewniane tylko wtedy, gdy użytkownik uzyskujący dostęp do dokumentu używa przeglądarki obsługującej X-Frame-Options.

Więcej informacji:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options