OPcache

Wyszukaj w słowniku (wyrażenie regularne dozwolone)
Wyrażenie Definicja
OPcache

Poprawia wydajność PHP poprzez buforowanie kodu PHP w pamięci podręcznej, eliminując w ten sposób potrzebę ponownego ładowania i analizowania skryptów przez PHP przy każdym żądaniu. OPcache przyspiesza aplikacje w tym każdy cms i redukuje czas odpowiedzi serwera.