Content-Type

Wyszukaj w słowniku (wyrażenie regularne dozwolone)
Wyrażenie Definicja
Content-Type

Ten nagłówek HTTP służy do wskazania typu nośnika zasobu. Typ nośnika to ciąg wysyłany wraz z plikiem wskazujący format pliku. Na przykład dla pliku obrazu typ mediów będzie wyglądał jak image/png lub image/jpg itp.