Joomla 5.1.1 wydanie to zawiera nowości. Joomla 4.4.5 jest już dostępna do pobrania. Wydanie dla Joomla 5.1.1  zawiera poprawki w działaniu ogólnym oraz nowości. Wydanie 4.4.5 zawiera poprawki w działaniu ogólnym. Przed aktualizacją wykonaj kopię zapasową strony. Jeśli nie wiesz jak dołącz do darmowego kursu JOOMLA TO PROSTE w szkole JOOMLA GURU.

Joomla 5 jest obecnie najnowszą gałęzią. Joomla 4 będzie otrzymywać wsparcie bezpieczeństwa do 14 października 2025, a poprawki w działaniu ogólnym są przewidzenie do 15 października 2024.

Co nowego w Joomla 5.1.1 - opis zmian

Błędy typu bezpieczeństwo, które zostały naprawione:

Zmiany i nowości:

 • Poprawiono syntax komentarzy w skryptach SQL "5.1.0-2024-02-24.sql" dla dodania TUF
 • Wybór trybu DarkMode
 • Przełącznik trybu Light/Dark
 • Poprawiono link do forum
 • Poprawiono wiadomość typu dla stanu dodatku przekierowania
 • Naprawiono przycisk media TinyMCE, edycja frontend
 • Naprawiono przycisk media TinyMCE, błąd wstawiania linku
 • Linki pomocy dla pustego stanu
 • PHP Deprecated: PDO::quote(): Przekazywanie null
 • Dodaj kompatybilność wsteczną dla starszych okien modalnych dodatków/modułów
 • Naprawiono wartość kalendarza
 • Naprawiono dla dodatków edytora-xtd z tablicą przycisków
 • CodeMirror 6 nie działa podświetlanie Javascript
 • Naprawiono nieprawidłową wartość parametru nowego parametru trailingslash w dodatku SEF
 • Naprawiono brakujące wpisy w indeksie pomocy
 • Naprawiono narzędzie build helpTOC.php
 • Menu administratora: przełącznik dla zduplikowanych menu
 • Deprecjacja changelogu
 • Naprawiono ostrzeżenia PHP przy nowo utworzonych polach niestandardowych
 • Parametry szablonu brand
 • Aktualizuj link do dokumentacji
 • Właściwe wsparcie dla obrazów avif/webp
 • Menedżer mediów: lepsze obsługiwanie miniatur try/catch
 • Joomla Update: sprawdzanie rozszerzeń nigdy się nie kończy
 • Zmień przekierowanie URL (z headers['Location']) z tablicy na string w CurlTransport
 • com_redirect - pomoc w linii dla przycisku Aktywuj tryb zaawansowany
 • DateTime: nie konwertuj, gdy nie ma użytkownika

Wszystko, co musisz wiedzieć przed aktualizacją do Joomla 5

Co nowego w Joomla 4.4.5 - opis zmian

Błędy typu bezpieczeństwo, które zostały naprawione:

Naprawione błędy oraz poprawki:

 • Media manager misbehaves on files with capitalized extensions
 • Nieprzetłumaczony ciąg dla wiadomości ostrzegawczej w update:extensionsCLI
 • plugins\filesystem\local\src\Adapter\LocalAdapter.php
 • Ustal datę następnego uruchomienia zadania z użyciem strefy czasowej strony
 • Adminmenu: Przełącznik dla zduplikowanych menu
 • Adminmenu: Poprawiono eksport dla elementów podrzędnych
 • Backendmenu: Naprawiono import ustawień wstępnych dla elementów menu (ajaxbadge, ...)
 • Vote: błąd aggregateRating w Google Rich Results
 • Naprawiono test systemowy com_privacy consent
 • Pin MySql Version in Tests do wersji 8.0
 • Contact VCF: prawidłowe przypisanie wartości do tablicy
 • Naprawiono sortowanie plików w widoku szablonu
 • InputFilter nie czyści poprawnie ciągów z jednostkami HEX jako ciąg znaków
 • [com_actionlog] eksport csv z nieprzetłumaczonym kluczem
 • MFA Backup Codes [a11y] [UI]
 • Zaktualizuj zawartość dla Contributing.md
 • Naprawiono problemy z uprawnieniami u niektórych dostawców ISP
 • Usuń mnie z pliku CODEOWNERS
 • Backport poprawki dla błędu w PrivacyConsent::getPrivacyItemId()
 • MediaHelper: poprawne sprawdzenie, czy plik jest obrazem
 • Naprawiono problem z uwierzytelnianiem API z Apache przy PHP jako cgi/fastCGI
 • Aktualizacja tłumaczenia
 • Naprawiono helper finder dodawanie typu treści z duplikatem wpisu dla klucza 'title'

Poradni jak z migrować Joomla 3 do Joomla 4 

Najnowsza wersja dostępna jak zawsze pod adresem: https://downloads.joomla.org

 Dołącz do nas 

Fanpage: https://www.facebook.com/joomlagurupl 

Grupa dedykowana: https://www.facebook.com/groups/345518026198456/

Kanał Youtube Joomla GURU