Joomla, popularny system zarządzania treścią, ogłosił wydanie wersji 4.3.2, które skupia się głównie na zabezpieczeniach i naprawach błędów. Ta najnowsza aktualizacja ma na celu poprawę stabilności i bezpieczeństwa platformy, zapewniając użytkownikom jeszcze lepsze doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu swoimi stronami internetowymi. Nowa wersja Joomla 4.3.2 jest dostępna dla wszystkich użytkowników i zalecana do natychmiastowej aktualizacji w celu utrzymania bezpieczeństwa witryn opartych na Joomla 4. Ta wersja naprawia problemy napotkane podczas procesu aktualizacji przez wielu użytkowników.  Przed aktualizacją wykonaj kopię zapasową strony. Jeśli nie wiesz jak dołącz do darmowego kursu JOOMLA TO PROSTE w szkole JOOMLA GURU.

Co nowego w Joomla 4.3.2 - opis zmian

Błędy typu bezpieczeństwo, które zostały naprawione:

 • Niska prawdopodobieństwo - Przekierowanie otwarte i XSS w ramach wyboru MFA (dotyczy Joomla! 4.2.0 - 4.3.1)

 • Niskie prawdopodobieństwo - Zapobieganie atakom brute force na ekranie MFA (dotyczy Joomla! 4.2.0 - 4.3.1) 

Naprawa błędów oraz poprawki:

Dostępność

 • Naprawiono - ukryj nagłówki tabel w tabelach zamiast ich pomijać, gdy „pokaż nagłówki” jest ustawione na „nie”

Banery

 • Naprawiono - aria-label nie została przetłumaczona w com_banners
 • Naprawiono - zresetuj statystyki dotyczące powielania banerów
 • Naprawiono - nie można wsadowo kopiować banerów

Łączność

 • Naprawiono - nie można wsadowo kopiować kontaktów

Treść

 • Poprawiona walidacja składnika zawartości, gdy dozwolone są tylko dodatnie liczby całkowite

Redaktorzy

 • TinyMCE zapobiega wyświetlaniu białego tekstu na białym tle w podglądzie
 • Język części dodatku edytora TinyMCE kończy się niepowodzeniem, jeśli pola podformularza są puste
 • Codemirror poprawia ścieżkę dla skryptu

Pola

 • Ponowne wprowadzenie określonych układów do renderowania niestandardowych pól kontaktu
 • Naprawiono - typ kalendarza min./maks. rok
 • Ostrzeżenie PHP podczas przygotowywania pola tekstowego

Przewodniki

 • Naprawiono - brak w tabeli po aktualizacji lub nowych instalacjach, iż nie ma rozszerzenia
 • Naprawiono - aby przewodnik po bannerach nie pomijał kilku pól
 • Naprawiono - kolejność przewodników  w trybie modalnym 

Menedżer mediów

 • zamień „wystąpił błąd” na „ten typ pliku nie jest obsługiwany”
 • zrefaktoryzuj rezerwę sesji
 • usuń ostrzeżenie w konsoli

Szablony poczty

 • tag musi być ujęty w cudzysłów przed przekazaniem go do wyrażenia regularnego
 • nowo utworzony szablon poczty nie jest prawidłowo zapisywany w bazie danych (brakujące dane rozszerzenia i podwójna tablica tagów)

Inteligentne wyszukiwanie

 • dodaj dopełnienie do podświetlonych wyszukiwanych słów w wyszukiwaniu
 • wykryj, czy silnik pamięci jest obsługiwany

Tagi

 • problemy z routerem w witrynach wielojęzycznych, psujące stare adresy URL
 • ukryj parametr filter_tag w adresie URL, gdy element menu jest tworzony z typem kategorii i filtrowaniem według tagu lub tagów

Szablon

 • Naprawiono - Parametr szablonu nieprawidłowy ciąg json
 • Menedżer szablonów Usuwanie ostrzeżeń PHP 8.1
 • Naprawiono - Brak zmiennej koloru czarnego Cassiopeia
 • Naprawiono  - Cassiopeia menu mobilne, aby zapobiec pionowemu menu

Użytkownik

 • Naprawiono - błąd javascript na stronie logowania, gdy MFA
 • Naprawiono - Text() nie został znaleziony przy logowaniu użytkownika
 • Naprawiono - poziomy dostępu do kategorii nie powinny dotyczyć użytkowników posiadających dostęp core.admin
 • Naprawiono - Karta Grupy użytkowników używa nieprawidłowych identyfikatorów pól wyboru
 • Naprawiono - Pozycje modułów nie są wyświetlane w ustawieniach com_user
 • Usunięto komunikat logowania przy logowaniu w interfejsie użytkownika
 • Naprawiono - fokus przycisku przesyłania na stronie logowania MFA frontendu podczas korzystania z Webauthn

Innie poprawki 

 • CMS zezwala na nową kategorię, gdy nie istnieje żadna inna kategoria
 • Komunikat - gdy komponent jest wyłączony, ikona pozycji menu powinna pokazywać „nie znaleziono komponentu” i przedstawiać ostrzeżenie, a nie krzyżyk z podpowiedzią „opublikuj element”
 • Kominukat - ulepszone komunikaty, gdy w rozszerzeniu brakuje informacji o sumie kontrolnej (kody skrótu potwierdzające autentyczność pliku)
 • Naprawiono - Buforowanie modułu kategorii artykułów już nie zawodzi
 • Naprawiono - spraw, aby harmonogram runner/keepalive działał z adblockerami/bez skryptu
 • Naprawiono - usuń wszystkie spacje z łańcucha disable_functions w pliku php.ini przed eksplodowaniem do tablicy w celu sprawdzenia i uniknięcia błędów
 • Naprawiono - niezdefiniowany klucz w HTMLDocument setBuffer
 • Naprawiono - PluginHelper::getLayoutPath powinien działać w CLI (w kontekście innym niż sieciowy)
 • Naprawiono - pokaż pusty układ stanu tylko wtedy, gdy pamięć podręczna nie zawiera danych
 • Naprawiono - ulepszony tytuł strony RSS
 • Aktualizacja spisu treści pomocy
 • Naprawiono - Ostrzeżenia PHP 8.2 we wtyczce Multilingual Sample Data
 • Naprawiono - lista-view.js powinien działać z zawartością Ajax

Najnowsza wersja dostępna jak zawsze pod adresem: https://downloads.joomla.org

 Dołącz do nas 

Fanpage: https://www.facebook.com/joomlagurupl 

Grupa dedykowana: https://www.facebook.com/groups/345518026198456/

Kanał Youtube Joomla GURU