Pojawiła się nowa wersja Joomla oznaczona numerem 3.8.13 Jest to wydanie bezpieczeństwa (SECURITY). Należy jak najszybciej dokonać aktualizacji, aby zminimalizować ryzyko włamania. 

Wszystkie naruszenia mają status niski (LOW). Pamiętaj, aby wykonać kopię bezpieczeństwa przed aktualizacją! Jeśli nie wiesz jak pod tym adresem https://joomlaguru.pl/joomla/kursy-video/324/automatyczny-backup-akeeba-backup-core-joomla-to-proste-10 znajdziesz wskazówki.

OPIS ZMIAN 

Niski priorytet - com_contact formularz kontaktowy (Joomla 2.5.0 do 3.8.12) 

Niski priorytet - niewystarczający domyślny poziom dostępu dla com_joomlaupdate (Joomla 2.5.4 do 3.8.12) 

Niski priorytet -  naruszenie poziomu dostępu w com_tags (Joomla 3.1.0 do 3.8.12)

Niski Priorytet - naruszenie listy ACL w com_users dla weryfikacji administratora (Joomla 1.5.0 do 3.8.12) 

Niski priorytet - CSRF w com_installer (Joomla 2.5.0 do 3.8.12) 

INFORMACJA

Jest to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja przed wydaniem wersji 3.9.0

Najnowsza wersja dostępna jak zawsze pod adresem: https://downloads.joomla.org