Joomla 5 jest już dostępna do pobrania. Wydanie dla CMS Joomla! 5  jest to nowe wydanie stabilne, które będzie wspierane przez 4 lata. Zapoznaj się koniecznie z minimalnymi wymaganiami. Przed aktualizacją wykonaj kopię zapasową strony. Jeśli nie wiesz jak dołącz do darmowego kursu JOOMLA TO PROSTE w szkole JOOMLA GURU. Joomla 3 zakończył się darmowy okres wsparci, pamiętaj o aktualizacji do wersji 4. Poradnik. Wraz z Joomla 5 pojawiła się wersje Joomla 4.4, która przygotuję system do aktualizacji do wersji Joomla 5.

Co nowego w Joomla 5 - opis zmian

Nowości i usprawnienia:

 • Tryb ciemny w panelu administratora.
 • Poprawki w zarządzaniu zasobami web i cache.
 • Integracja z Schema.org.
 • Optymalizacja kodu.
 • Aktualizacje PHP i Bootstrap.
 • Ulepszenia interfejsu użytkownika.
 • Aktualizacje narzędzi i wtyczek.
 • Zarządzanie mediami: wsparcie dla AVIF.
 • Sortowanie menu.
 • Zwiększone zabezpieczenia.
 • Nowoczesne technologie: ulepszenia wewnętrznego kodu.
 • Rozszerzenia i kompatybilność: wsparcie dla Fontawesome 6.4, Codemirror 6.
 • Czyściejsza baza kodu, usunięcie wsparcia dla es5​.

Wybrane nowości zostaną opisane na łamach Joomla guru i omówione na oficjalnym kanale Youtube Joomla Guru zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić nowych materiałów wideo.

Minimalne wymagania dla Joomla 5

 • PHP: Wersja 8.1 lub nowsza
 • MySQL: Wersja 8.0.13 lub nowsza
 • MariaDB: Wersja 10.4 lub nowsza
 • PostgreSQL: Wersja 12 lub nowsza

Zapraszam do artykułu, który wskazuje jak wykonać aktualizacje do wersji Joomla 5. Joomla 5 wszystko co musisz wiedzieć przed aktualizacja

Najnowsza wersja dostępna jak zawsze pod adresem: https://downloads.joomla.org

Co nowego w Joomla 4.4 - opis zmian

To wydanie przede wszystkim przygotowuję system pod aktualizacje do Joomla 5

Błędy typu bezpieczeństwo, które zostały naprawione:

 • brak

Naprawa błędów oraz poprawki:

 • Poprawka błędu SQL w widoku stylów szablonu podczas korzystania z wyszukiwania tekstu w połączeniu z filtrem szablonu.
 • Poprawa komunikatów błędów podczas sprawdzania przesłanego pakietu w Aktualizacji Joomla.
 • Poprawka dla 'GROUP BY' w UsersModel.php.
 • Zmiana zależności kompozytora na maximebf/debugbar v1.19.0.
 • Poprawka błędu w template.min.js podczas świeżej instalacji.
 • Sprawdzenie pakietu w Komponencie Aktualizacji Joomla podczas korzystania z Prześlij i Zaktualizuj.
 • Poprawka błędu 500, gdy 404 i debugowanie są włączone.
 • Brakujące tłumaczenie dla WebauthnField.
 • Ustawienie opcji konfiguracyjnych za pomocą polecenia.
 • Ograniczenie podświetlania tokenów w Smart Search.
 • Dodanie dodatku kompatybilności z Joomla 5 do 4.4.0, aby naprawić błąd "nie znaleziono klasy JPlugin" podczas aktualizacji do 5.
 • Uaktualnienie zależności.
 • Dodanie wyjątku modelu dla komponentów, które mają zacząć z niego korzystać.
 • Poprawa stylu pola formularza Kalendarza.
 • Poprawka dla set_time_limit w php 8.
 • Zezwolenie na numeryczne identyfikatory klientów w XML-ach aktualizacji rozszerzeń.
 • Obsługa wstecznej kompatybilności dla wtyczek, które ustawiają wynik bezpośrednio.
 • Sprawdzenie, czy pole wyboru przedaktualizacyjne faktycznie istnieje.
 • Dodanie wierszy filtru wielojęzycznego w zaawansowanych filtrach com_finder.
 • Usunięcie wywołania $db->quote w zapytaniu com_contact.
 • Opis usługi sieciowej.
 • Test API cypress com privacy.
 • Alfabetyczne sortowanie importów.
 • Zezwolenie na znak @ w identyfikatorach CSS.
 • Aktualizacja FtpClient.php
 • Upewnienie się, że dyspozytory są ustawione. Dla wstecznej kompatybilności ze starszymi komponentami.
 • Obsługa wstecznej kompatybilności zdarzeń.
 • Poprawa extra_version.
 • Naprawa wywołania parseXMLTemplateFile w TemplateModel.php (przycisk Utwórz szablon potomny nie jest wyświetlany).
 • Zapis logów przestarzałych.
 • Naprawa drobnych problemów z UI spowodowanych bumpem wersji bootstrap 5.3.
 • Aktualizacja do 5 z CLI.
 • Aktualizacja do 5.
 • Bootstrap 5.3.
 • Unifikacja pisowni w plg_quickicon_eos.sys.ini.
 • Dodanie funkcji tekstowej dla dodatków.
 • Nie importuj globalnych klas.
 • Kontener bazy danych.
 • Naprawa przestrzeni nazw dla testu jednostkowego fabryki mailera.
 • Aktualizacja do FormField.php - Poprawa kodu / Naprawa błędu.
 • Dodanie reguły stylu kodu, aby sprawdzić, czy istnieją nieużywane importy.
 • EOS - Wyłączenie wyświetlania ikony szybkiego dostępu wtyczki i dodanie poprawnych definicji tekstowych.
 • Aktualizacja listy usuniętych plików w script.php dla 4.4.0-alpha2.
 • Zmiana nazwy abort (ciągi języka) w Inclusive Naming.
 • Upewnienie się, że język jest ustawiony we wszystkich widokach.
 • Wstrzyknięcie bazy danych do skryptu instalatora, gdy to możliwe.
 • Łapanie nullowych adresów e-mail w PunycodeHelper.
 • Poprawki w com_finder związane z narzędziem analizy statycznej Phan.
 • Wycofanie definicji platformy.
 • Dodanie przypomnienia nazwy użytkownika.
 • Usunięcie niepotrzebnych atrybutów z testów użytkownika.
 • Poprawki w klasach Form z analizy statycznej.
 • Phan: Naprawienie pewnych przypadków PhanTypeArraySuspicious.
 • Poprawki w klasach zasad formularza z analizy statycznej.
 • Dodanie testu widoku resetowania com_users.
 • Poprawienie pisowni kategorii.
 • Dodanie shebangu do cli/joomla.php i uczynienie go wykonywalnym.
 • Naprawienie detekcji dodatku testowej sampledata.
 • Phan: Naprawienie bloków dokumentacyjnych dotyczących zwrotów.
 • Przywrócenie funkcji cache w module kategorii.
 • Phan: Poprawki do com_plugins.
 • Phan: Naprawienie komponentu banerów.
 • Phan: Naprawienie odniesienia do wyjątków.
 • Usunięcie zakodowanego identyfikatora kategorii w testach.
 • Dodanie testu widoku logowania dla com_users.
 • Wykrywanie poprawnego identyfikatora komponentu podczas tworzenia elementu menu testowego.
 • Phan: Klasy MVC.
 • Zastąpienie przestarzałego dostępu do właściwości input.
 • Pobieranie sortowania z modelu w kontrolerze modułu.
 • Akcja logowania/logowania vs opis.
 • Phan: Poprawki do klas pomocniczych.
 • Dodanie testu modułu logowania dla niestandardowego użytkownika.
 • Nodeinterface: Naprawienie bloku dokumentacyjnego.
 • Phan: Poprawki do modułów administracyjnych.
 • Konwersja sampledata na dostawcę usług.
 • Konwersja  akcji mediów na dostawcę usług.
 • com_messages przestarzałe api paska narzędzi.
 • Konwersja mod_articles_category na nową strukturę.
 • Konwersja mod_articles_archive na nową strukturę.
 • Konwersja klasy File z pakietu CMS na pakiet framework.
 • Poprawki w klasach filtrów formularza z analizy statycznej kodu.
 • Konwersja prywatności na dostawcę usług.
 • Konwersja użytkownika na dostawcę usług.
 • Zastąpienie JPATH_PLATFORM przez _JEXEC w kodzie wtyczki.
 • Ustawienie wyższego limitu czasu dla weryfikacji cypress.
 • Wprowadzenie zmiennych lokalnych w celu zastąpienia powtarzających się wywołań metod.
 • Podział testów CRUD w back-endzie na pojedyncze testy.
 • Ujednolicenie kodu, zmiana <folder>services</folder> na <folder>src</folder>.
 • Wycofanie pakietu CMS Filesystem.
 • Mała aktualizacja Cypress README.md (2).
 • Odbudowa wtyczki PageNavigation z nową strukturą Joomla 4.
 • Aktualizacja Cypress README.md.
 • Konwersja wtyczek instalacyjnych na dostawców usług.
 • Odbudowa mod_footer z nową strukturą Joomla 4.
 • Aktualizacja Featured.cy.js.
 • Dodanie tekstu przestarzałej wersji + opisu do aktualnego stanu w module helper.
 • Dodanie komunikatu o wycofaniu dla właściwości item_associations użytkownika.
 • Dodanie komunikatu o wycofaniu dla właściwości aid użytkownika.
 • Dostosowanie mod_users_latest do nowej struktury Joomla 4.
 • Domyślny parametr sortowania w module najnowszych artykułów.
 • Naprawienie pakietu dla 4.4-dev.
 • Konwersja z File::exists() na is_file().
 • Śledzenie wprowadzonych elementów i ich usuwanie po zakończeniu testu.
 • Przeniesienie kodu konfiguracji bazy danych do pliku wtyczek.
 • Linty dla testów systemowych cypress.
 • Ustawienie poprawnego numeru wersji dla 4.4
 • Dodanie testów Cypress
 • Dodanie testów wewnętrzych
 • Dodanie automatycznych testów

 Dołącz do nas 

Fanpage: https://www.facebook.com/joomlagurupl 

Grupa dedykowana: https://www.facebook.com/groups/345518026198456/

Kanał Youtube Joomla GURU