Joomla 5.0.1 oraz Joomla 4.4.1 jest już dostępna do pobrania. Oba wydania zawierają poprawkę bezpieczeństwa oraz poprawki w działaniu ogólnym! Poprawka bezpieczeństwa dla wersji Joomla 3, dla której wsparcie już się zakończyło. Możliwa jest poprawka, ale tylko w pakiecie płatnej aktualizacji. Przed aktualizacją wykonaj kopię zapasową strony. Jeśli nie wiesz jak dołącz do darmowego kursu JOOMLA TO PROSTE w szkole JOOMLA GURU.

Co nowego w Joomla 5.0.1 - opis zmian

Błędy typu bezpieczeństwo, które zostały naprawione:

 • Naprawiono - Można manipulować procesem analizowania pliku językowego w celu ujawnienia zmiennych środowiskowych. Zmienne środowiskowe mogą zawierać rozsądne informacje. (Dotyczy Joomla 3,Joomla 4, Joomla5)

Naprawa błędów oraz poprawki:

 • Naprawiono wyświetlanie SVG w widoku listy menedżera multimediów 
 • Dodaj informacje w niestandardowych polach o indeksowaniu wyszukiwarki 
 • Naprawiono powiadomienie w szablonach poczty 
 • Ulepszenie widoku komunikatora 
 • Poprawka instalatora CLI 
 • Naprawiono błędne minimalne wymagania PHP dla instalatora CLI 
 • Naprawiono obsługę błędów podczas instalacji folderu publicznego 
 • Dodaj kompatybilność moduł ładujący wtyczki do API 
 • Naprawiono podział linii w edytorze TinyMCE 
 • Zaktualizowano edytor TinyMCE 
 • Naprawiono wybór „brak użytkownika” w polu użytkownika 
 • Naprawiono odziedziczone parametry w szablonie Cassiopeia 
 • Naprawiono niepotrzebne miejsce w polu niestandardowym 
 • Naprawiono widok mobilny TinyMCE 
 • Naprawiono klasę Table po utworzeniu w trybie starszej wersji 
 • Warunkowy tryb ciemny w edytorach 
 • Naprawiono nazwy kluczy w kodzie twardym dla ModalSelectField 
 • Kilka ulepszeń języka i stylu kodu

Co nowego w Joomla 4.4.1 - opis zmian

Błędy typu bezpieczeństwo, które zostały naprawione:

 • Naprawiono - Można manipulować procesem analizowania pliku językowego w celu ujawnienia zmiennych środowiskowych. Zmienne środowiskowe mogą zawierać rozsądne informacje. (Dotyczy Joomla 3,Joomla 4, Joomla 5)

Naprawa błędów oraz poprawki:

 • Aktualizacja TiniMCE 5.10.9
 • Poprawna deklaracja zmiennej kontekstowej (Declare the context variable correctly)
 • Naprawiono błąd pliku aktywów internetowych joomla.asset.json (Fix a bug of web assets file joomla.asset.json registration/parsing)
 • Używanie plików .env dla narzędzi Node (Use .env files for the node tools)
 • Naprawiono uprawnienia przycisku wykonania przejścia w widoku artykułów administracyjnych (Admin Articles View - Execute transition button permissions fixed)
 • Text::script powinien aktualizować istniejące ciągi skryptów (Text::script should update existing script strings)
 • Tłumaczenie opisu tekstu na statycznych stronach błędów (translation description text static error pages)
 • str_replace() na NULL w Joomla\CMS\Uri\Uri::isInternal() (str_replace() on NULL in Joomla\CMS\Uri\Uri::isInternal())
 • Nie zmuszaj procesu do zakończenia (Don't force the process to terminate)
 • Naprawiono wybór listy (z choicesjs) tracący wartości w podformularzu (Fix list select (with choicesjs) losing values in subform)
 • Naprawiono wielokrotny wybór tabeli (Fix table multiselect)
 • Poprawa czasów budowy CSS/JS (Improve CSS/JS build times)
 • Naprawiono renderowanie pola Kolor (Prosty) (Fix field Color (Simple) rendering)
 • Zapisywanie profilu użytkownika powoduje wylogowanie z zaplecza (Saving User Profile logs you out of the backend)
 • Naprawiono brakującą ikonę archiwum (Fix missing archive icon)
 • Naprawiono migrację wieloczynnikową podczas aktualizacji z J3 do J4 (Fix multi-factor migration when updating from J3 to J4)
 • Naprawiono brakujące aktywa nowych składników J4 (Fix new J4 components missing assets)
 • Dodatkowa zmienna query parent_id w com_tags (com_tags extra parent_id query var)
 • Naprawiono nieznaną kolumnę 'id' w 'field list' (fix Unknown column 'id' in 'field list')
 • Naprawiono dla indeksera Finder (Smart Search) usuwanie spacji w długich ciągach (Fix for Finder (Smart Search) indexer removing spaces in long strings)
 • Zmiana nazwy skryptu budowy w Drone (Drone: Renaming build script)
 • Podniesienie MySQL do wersji 8.0 w Appveyor (Appveyor: Raise MySQL to version 8.0)
 • Naprawiono problem z tagami w usługach internetowych podczas łatania treści (Fix for issue - webservices content patch tags lost)
 • Proponowana naprawa błędu przejścia Workflow (Proposed fix for Workflow transition error)
 • Naprawiono warunek dla pozycji menu (Fix condition for menuitems)
 • Pole artykułu List na usługach internetowych (article field List on webservices)
 • Moduł related_items (module related_items)
 • Naprawiono ładowanie pakietu drona (Fixing drone packager upload)
 • Usunięto duplikat png (Remove duplicate png)
 • Naprawiono problem kontekstowy dla 41136 (Context Issue Fix for 41136)

Najnowsza wersja dostępna jak zawsze pod adresem: https://downloads.joomla.org

 Dołącz do nas 

Fanpage: https://www.facebook.com/joomlagurupl 

Grupa dedykowana: https://www.facebook.com/groups/345518026198456/

Kanał Youtube Joomla GURU