ZADANIA PROJEKTU


Projekt został wykonany dla Fundacji Rozwój TAK Odkrywki NIE. Szeroko pojęta tematyka ekologiczna z głównym tematem przewodnim, którym jest kopalnia odkrywkowa w Turowie.

Strona została przeniesiona z autorskiego rozwiązania, które powodowało problemy z umieszczaniem treści. Każde autorskie rozwiązanie również jest ograniczone co do przyszłej szybkiej rozbudowy. Wszystkie treści zostały przeniesione na CMS Joomla 4, która obsługuje wielojęzyczność natywne, czyli nie trzeba dodatkowych rozszerzeń.

Główny koncept strony został zachowany, ale został znacznie unowocześniony i odświeżony. Przez co strona stała się wizualnie bardzo atrakcyjna dla czytelnika i nic go teraz nie rozprasza podczas czytania. 

Na stronie również są wdrożone standardy WCAG 2.1, które Joomla 4 swoim użytkownikom proponuje w standardzie.  Narzędzie poprawiające dostępność są dostępne dla każdej osoby, która tego potrzebuje. Nie tylko dla czytelnika, ale również dla redaktorów strony. 

Strona "Stop Turów" jest dostępna w czterech językach, polski, niemiecki, czeski oraz angielski. Każdy następny język może zostać dołożony w prosty sposób i nie będzie się różnił w obsłudze od pozostałych.

Poszczególne podstrony zostały zaprojektowane na nowo w nowoczesnym ujęciu. 

Adresacja URL została u standaryzowana i przekształcona na proste adresy, aby poprawić widoczność w wyszukiwarkach. 

Wdrożony został również system do osadzania mediów społecznościowych jak "Twitter" czy "YouTube".

https://stopturow.com

 Stopturow.com - wykonanie strony