ZADANIA PROJEKTU


  • Wielojęzyczna strona PL, EN
  • Wsparcie dla WCAG 2.1
  • Screan reader dla osób niedowidzących
  • Resposywność
  • Google maps
  • Slider
  • System ankiet
  • System rejestracji na wydarzenia
  • Ochrona przed atakami

https://motivus.eu/pl/

 Motivus.eu - wykonanie strony wielojęzycznej ze wsparciem WCAG 2.1