ZADANIA PROJEKTU


  • Migracja treści
  • Slidery informacyjne
  • Formularz kontaktowy
  • Resposywność
  • Galeria
  • Katalog rozwiązań
  • Dodatkowe pola
  • Rozbudowa ACL (grupy)
  • Wdrożenie SSL

https://kaizen.info.pl

https://kaizen.info.pl - wykonanie strony