Doskonale wiemy, iż termin wdrożenia strony dostępnej cyfrowej WCAG 2.1 dla instytucji publicznych już minął. A uporczywe niedostosowywanie strony czy też aplikacji mobilnej może powodować, iż instytucja może zostać ukarana karą finansową. Jeśli masz stronę na Joomla to istnieje kilka szablonów między innymi dla szkół i innych instytucji publicznych gotowych do wdrożenia.

 

 

WCAG - Web Content Accessibility Guidelines

WCAG 2.1 rozszerzają Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG20) , które zostały opublikowane w grudniu 2008 roku, jako rekomendacja W3C . Treść zgodna z WCAG 2.1 jest również zgodna z WCAG 2.0. 

Więc posiadając stronę zgodną z wytycznymi WCAG 2.0 wystarczy ją dostosować do wersji 2.1, aby spełniać wymagania.

Kto musi być zgodny ze standardem WCAG 2.1 AA

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • osoby prawne finansowane z budżetu, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym.

Ważne terminy ustawowe związane z dostępnością cyfrową

23.06.2021 do  22.12.2021 r. - sprawdzanie aplikacji mobilnych ze zgodnością.

2021-12-23 - sprawozdanie KE.

2022 - Kary za brak deklaracji dostępności cyfrowej.

2023 - Kary za brak dostępności BIP i  www oraz deklaracji dostępności aplikacji mobilnych.

Szablony WCAG 2.1

JM Commune Offices - WCAG 2.1

jm community office wcag 21 joomla

Płatny szablon WCAG 2.1 dla szkół, szpitali, przedszkoli, instytucji publicznych, ministerstwa, biura regionalne, urzędy miast i gmin, policji, straży pożarnej i innych wymagających zgodności z dostępnością cyfrowa.

DEMO: https://templates.joomla-monster.com/joomla30/jm-commune-offices-wcag/en/

Link do szablonu: https://www.joomla-monster.pl/kategorie-szablonow/wcag-2-0/jm-commune-offices-instytucje-publiczne

Przykład działającej strony: http://www.spzoz1belzyce.pl

Przykład działającej strony:  https://sanatoriumpg.com.pl

JM Education - WCAG 2.1

jm school / szkoła wcag 21 joomla

Płatny szablon WCAG 2.1 dla szkół, szpitali, przedszkoli, instytucji publicznych, ministerstwa, biura regionalne, urzędy miast i gmin, policji, straży pożarnej i innych wymagających zgodności z dostępnością cyfrowa.

DEMO: https://templates.joomla-monster.com/joomla30/jm-education-wcag/en/

Link do szablonu:  https://www.joomla-monster.pl/kategorie/wcag-2-0/jm-education-szkola

Przykład działającej strony: https://www.motivus.eu/pl/

Cassiopeia - WCAG 2.1

Cassiopeia wcag 21 joomla 4

Darmowy szablon WCAG 2.1 dla szkół, szpitali, przedszkoli, instytucji publicznych, ministerstwa, biura regionalne, urzędy miast i gmin, policji, straży pożarnej i innych wymagających zgodności z dostępnością cyfrowa.

Szablon będzie dostępny, gdy Joomla 4 wyjdzie z fazy RC (release candidate). 

DEMO: https://launch.joomla.org Advanced Settings -> Wybierz Joomla 4 

Jm Eco energy - WCAG 2.0

jm eco energy wcag joomla

Płatny szablon WCAG 2.0 dla szkół, szpitali, przedszkoli, instytucji publicznych, ministerstwa, biura regionalne, urzędy miast i gmin, policji, straży pożarnej i innych wymagających zgodności z dostępnością cyfrowa.

DEMO: https://templates.joomla-monster.com/joomla30/jm-eco-energy/en/

Link do szablonu: https://www.joomla-monster.com/joomla-templates/i/279-jm-eco-energy

Jm univesity - WCAG 2.0

jm univesity wcag joomlaPłatny szablon WCAG 2.0 dla szkół, szpitali, przedszkoli, instytucji publicznych, ministerstwa, biura regionalne, urzędy miast i gmin, policji, straży pożarnej i innych wymagających zgodności z dostępnością cyfrowa.

DEMO: https://templates.joomla-monster.com/joomla30/jm-university-wcag/en/

Link do szablonu: https://templates.joomla-monster.com/joomla30/jm-university-wcag/en/

JM Simple - WCAG 2.0

jm simple wcag joomlaPłatny szablon WCAG 2.0 dla szkół, szpitali, przedszkoli, instytucji publicznych, ministerstwa, biura regionalne, urzędy miast i gmin, policji, straży pożarnej i innych wymagających zgodności z dostępnością cyfrowa.

DEMO: https://templates.joomla-monster.com/joomla30/jm-simple/en/homepage/home5

Link do szablonu: https://www.joomla-monster.pl/zaloz-konto/wcag-2-0/jm-simple

Kuźnia dostępnych stron - WCAG 2.0

Szereg darmowych szablonów WCAG 2.0 dla szkół, szpitali, przedszkoli, instytucji publicznych, ministerstwa, biura regionalne, urzędy miast i gmin, policji, straży pożarnej i innych wymagających zgodności z dostępnością cyfrowa.

Szablony "Kuźni dostępnych stron" są również z wersją demo dostępne. Zalecam je w kwestii poglądowej. Jak jest strona zbudowana w przeciwnym wypadku należy usunąć artykuły, moduły demonstracyjne i zastąpić swoimi treściami. Dla osób początkujących może to być kłopotliwe.

Linki do szablonów: https://dostepny.joomla.pl/zasoby/pobierz-i-wykorzystaj/category/8-szablony-dla-dostepnych-stron

Mam stronę WCAG 2.0 co dalej

Mając stronę wcag 2.0 należy ją dostosować do wymagań 2.1. WCAG 2.1 jest kompatybilna wstecznie, czyli spełnia wymogi 2.0

Cześć wymogów względem uzupełnienia wymogów do WCAG 2.1

 • możliwość oglądania obrazu na urządzeniach mobilnych w orientacji pionowej i poziomej,
 • dopasowanie treści strony do okna urządzenia (bez konieczności przewijania obrazu), czyli pełna responsywność,
 • stosowanie odpowiednich odstępów między liniami, wyrazami i rozstawów akapitów,
 • ostrzeżenie o limicie czasu bezczynności użytkownika o ile takie występuje na stronie. (tyczy się to akcji na przykład specjalistycznych formularzy),
 • komunikaty formularzy o braku wypełnienia wymaganego pola,
 • stosowanie odpowiedniego współczynnika kontrastu,
 • możliwość wyłączenia animacji po interakcji,
 • audio transkrypcja nagrań audio i wideo,
 • rozmiar najmniejszy celu nie powinien być mniejszy niż 44x44px, jeśli jest wymagane dotknięcie,
 • i inne.

Podsumowanie

Podsumowanie będzie krótkie, praktycznie każdy szablon może spełniać wymagania WCAG 2.1 tak dobrze czytasz.
Kwestia tego, czy będzie spełniał restrykcyjne wymagania jest zależna od kilku czynników: 

 • Twojej wiedzy w tym zakresie,
 • dostosowania kontrastów,
 • dostosowania logiki strony,
 • użycia rozszerzeń wspierających WCAG / Section 508 / ADA,
 • dużej ilości czasu,
 • ciągłego monitorowania i poprawiania oraz dostosowania strony do wymogów dostępności cyfrowej.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w dostosowaniu, zbudowaniu lub przeniesieniu strony? Napisz do nas!