Joomla 3.9.5. Jest to wydanie poprawiające trzy błędy w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożono dwadzieścia poprawek poprawiających ogólne działanie CMS Joomla oraz poprawiające błędy. Opis zmian znajdziecie we wpisie.

CO NOWEGO W JOOMLA 3.9.5?

Błędy typu bezpieczeństwo, które zostały naprawione:

  • Niski Piorytet - Przekierowanie katalogu w com_media (dotyczy Joomla 1.5.0 do 3.9.4) 
  • Wysoki Priorytet  - Strona pomocy odświeżanie punktu końcowego dla nieuwierzytelnionych użytkowników (dotyczy Joomla 3.2.0 do 3.9.4) 
  • Średni Priorytet - Object.prototype pollution w JQuery $ .extend. Możliwość przeprowadzania ataku (dotyczy Joomla 3.0 do 3,9.4)

Naprawa błędów oraz poprawki:

  • Hasło użytkownika: dodaj małą literę reguła do sprawdzania poprawności hasła. 
  • Karta Powiązania: Napraw nieprawidłowe zachowanie języka indonezyjskiego. 
  • Język debugowania: Naprawiono dziennik aktywności użytkownika. 
  • Dodano nowy język instalacji: Kazachski. 
  • Wtyczka Google Authenticator (2FA): zaimplementowano generator kodu QR .
  • Dodatkowe pola: Naprawiono błąd z edycja pola i pokazywaniem po stronie administratora.
  • Obrazy: Zoptymalizowane zostały flagi.

INFORMACJA

Najnowsza wersja dostępna jak zawsze pod adresem: https://downloads.joomla.org