Pojawiała się nowa wersja Joomla 3.8.9 rozwiązuje dwie luki w zabezpieczeniach i kilka błędów, w tym błąd krytyczny w module obrazu losowego, błąd związany z przesyłaniem obrazów w folderze podrzędnym oraz kilka innych błędów i usprawnień.

Pamiętajcie o kopi bezpieczeństwa przed aktualizacjach. Opis zmian.

Bezpieczeństwo

Niski priorytet - Lokalne uwzględnianie plików w PHP 5.3 (wpływa na Joomla 2.5.0 do 3.8.8).

Niski priorytet - luka XSS w module przełączania języków (wpływająca na Joomla 1.6.0 do 3.8.8)

Poprawki

  • Prawiono moduł losowego obrazu.
  • Naprawiono przeglądanie folderów podczas wysyłania plików.  
  • com_mailto (mail do znajomego) pozwala na użycie Captcha przy użyciu JForm 
  • Udoskonalanie indeksowania tagów 
  • Naprawiono użycie łączników w atrybutach danych. 
  • Aktualizacje bibliotek stron trzecich 
  • Aktualizacja CodeMirror do wersji 5.38.0 

Najnowsza wersja zawsze dostępna pod tym adresem https://downloads.joomla.org