Joomla jak każdy skrypt czy cms ma ustaloną z góry formę wyświetlania czasu i daty.  Jednak istnieje sposób, aby zmienić wyświetlanie daty i czasu. Dlaczego zmieniać format daty i czasu, ponieważ przy projektowaniu może się okazać, iż datę chcemy przedstawić w sposób tylko numeryczny lub chcemy dodać dzień tygodnia itp.

NADPISYWANIE

Ta metoda nie wymaga kodowania i zapozna Cię również z Menedżerem języków, jedna z najlepszych i najbardziej niedocenianych funkcji Joomla.
Nadpiszemy datę dla zwykłych artykułów w Joomla.

A więc udaj się do zaplecza administracyjnego / Rozszerzenia / Języki / Napisane

joomla nadpisywanie tłumaczeń menu

Następnie wpisz "data_format_lc" wybierz stała i daj szukaj.

nadpisywanie tłumaczeń zmiana daty

Data format LC3 - jest odpowiedzialną funkcją za wyświetlanie daty pod artykułami. Domyślnie d F Y
d - dzień
F - Miesiąc
Y - Rok

Krok 1 - odszukaj Data Format LC3

Krok 2 - Zmień na wyszukiwanie stałej językowej

Krok 3 - szukaj

Krok 4 - odnajdź w spisie poniżej stała językową i kliknij nią.

Krok 5 - zmień tekst na dowolny reprezentujący format daty w PHP Wygląda to w tym momencie tak. Cyfra dzień, słownie miesiąc i cyfr rok, ale w tym przykładzie nadpiszemy datę do wyglądu takiego cyfra dzień, cyfra miesiąc, cyfra rok.

artykuł zwykła data joomla 3 Finalny efekt naszego zabiegu ma wyglądać tak.

artykuł zmieniona data na cyfrową w  joomla 3

Aby to osiągnąć zamień w nadpisaniu tłumaczenia Data_Format_LC3 z d F Y na d.m.Y (krok 5)

Gotowe. Przydatka rozpiska funkcji PHP dla prezentowania daty:

d - Dzień miesiąca, 2 cyfry z wiodącymi zerami

D - Tekstowy opis angielskiej nazwy dnia, trzy litery

j - Dzień miesiąca bez zer wiodących

l (mała litera 'L') - Pełen angielski opis dnia tygodnia

N - Liczbowa forma dnia tygodnia, zgodna z normą ISO-8601 

S - Angielski przyrostek porządkowy dla dnia miesiąca, 2 litery

w - Liczbowa forma dnia tygodnia

z - Dzień roku (Zaczynając od 0)

W - Numer tygodnia w roku, zgodny z normą ISO-8601, Tygodnie rozpoczynają Poniedziałki 

F - Pełen angielski opis, dnia miesiąca, taki jak January czy March

m - Liczbowa forma miesiąca, z zerami wiodącymi

M - Krótki, angielski opis miesiąca, trzy litery

n - Liczbowa forma miesiąca, bez zer wiodących

t - Ilość dni w danym miesiącu

L - Informacja o tym, czy rok jest przestępnym

o - Numer roku, zgodny z normą ISO-8601. Zwraca to taką samą wartość jak Y, z takim wyjątkiem, że numer tygodnia ISO (W) należy do poprzedniego lub następnego roku, niż rok użyty w tym miejscu.

Y - Pełna liczbowa forma roku, 4 cyfry

y - Dwie cyfry reprezentujące rok

a - Pora dnia - dwie małe litery (przed/po południu) (ang. Ante/Post meridiem)

A - Pora dnia - dwie duże litery (przed/po południu) (ang. Ante/Post meridiem)

g - Godzina, w formacie 12-godzinnym, bez zer wiodących

G - Godzina, w formacie 24-godzinnym, bez zer wiodących

h - Godzina, w formacie 12-godzinnym, z zerami wiodącymi

H - Godzina, w formacie 24-godzinnym, z zerami wiodącymi

i - Minuty z zerami wiodącymi

s - Sekundy, z zerami wiodącymi

e - Identyfikator strefy czasowej 

BONUS

W bonusie utworzymy sobie nowy własny moduł, który będzie wyświetlał nam aktualną dzisiejszą datę.

Użyjemy dodatku, który pozwoli nam w bezpieczny sposób zamieścić kod PHP w module. Dodatek jest darmowy.

Pobierz i za instaluj Sourcerer

Przejdź do zaplecza administracyjnego i udaj się do modułów. 

Utwórz moduł i wybierz "moduł własny" - nadaj mu nazwę Aktualna data lub inną, która odpowiada Tobie.

Jeśli poprawnie zainstalowałeś dodatek Sourcer to poszukaj przycisku "KOD". 

Otworzy się nowe okno i wklej w nim kod:

<?php

$format = JText::_('l d.m.Y');

echo JHTML::_('date', $dateAndTime, $format); ?>

Zapisz i zamknij nie zapominając opublikować go. 

Twój nowy moduł powinien teraz wyświetlać aktualną datę z dniem tygodnia.

moduł z aktualna data w Joomla

Już w krótce dostępne będzie wideo z dodatkowym omówniem. Aby uzyskać dostęp wystarczy zarejestrować się w Szkole Joomla Guru.