Wpis trochę nietypowy, bo techniczny, ale warto tę wiedzę posiadać! Omówię dziś co oznaczają poszczególne komunikaty i na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Bierzemy pod lupę PHP NOTICES, PHP WARNINGS i PHP ERRORS pokażę Ci również jak pozbyć się części tych komunikatów ze strony. Te informacje mogą Ci również posłużyć do znalezienia błędu więc nie panikuj, gdy powiadomienie, ostrzeżenie lub błąd pojawi Ci się na stronie, nad którą właśnie pracujesz.

CO OZNACZAJĄ KOMUNIKATY

Komunikaty są po to, aby nas przede wszystkim informować i pokazywać gdzie występuję błąd.

Zaczniemy od komunikatu, którym nie trzeba się zbytnio przejmować.

PHP NOTICES

Notices, czyli powiadomienia. Mają one niski priorytet i służą do informowania o miejscach, które potencjalnie mogą stanowić źródło problemu. Podkreślić tutaj trzeba potencjalnie, czyli może, a nie musi. 

PHP WARNINGS

Warnings, czyli ostrzeżenia. Mają one wyższy priorytet niż notices i służą do informowania o miejscach, które potencjalnie stanowią źródło problemu. Zazwyczaj niekrytyczne błędy, które pozwalają dalej wykonywać skrypt. Np. jeśli brakuje pliku przy wywołaniu, a nie jest on krytyczny do wykonania całego zadania to dostaniesz właśnie ostrzeżenie.

PHP ERRORS

Errors, czyli błędy. Mają one wyższy priorytet niż warnings i służą do informowania o miejscach, które potencjalnie stanowią źródło problemu. Błędy krytyczne, które zatrzymują wykonywanie skryptu i dalsze kroki nie są możliwe. Np. błąd w alokacji pamięci, czy przekroczenie czasu wykonywania skryptu.

Ukrywanie błędów na stronie w JOOMLA

W pierwszej kolejności możesz wykonać tę czynność z pozycji JOOMLA i spróbować ukryć błędy.

Zaloguj się do zaplecza administracyjnego i udaj się do Konfiguracji globalnej / Serwer / Raportowanie błędów.

Tam znajdziesz kilka pozycji do wyboru.

  • DOMYŚLNY SYSTEMU - umożliwia to ustalanie raportów o błędach za pomocą pliku php.ini na serwerze lub globalnych ustawień serwerowych.
  • BRAK  - zaprzestań pokazywania błędów.
  • PROSTY -  pokaże błędy i ostrzeżenia, ale nie wyświetli powiadomień.
  • MAKSYMALNY -  wyświetli błędy, ostrzeżenia i powiadomienia.
  • ROZWÓJ -  pokazuje wszystkie informacje. Jeśli nie jesteś programistą, nie używaj tej opcji.

raportowanie bledow ukrywanie

ROZWIĄZANIE

Ukrywanie problemu to nie rozwiązanie go! Pamiętaj o tym. Co może zaradzić na Twoje komunikaty.

  1. Aktualizacja Joomla do najnowszej wersji.
  2. Sprawdzenie i aktualizacja rozszerzeń, dodatków oraz modułów. Cześć z nich może niemieć wdrożonego systemu automatycznego powiadamiania o nowej wersji!
  3. Sprawdź https://forum.joomla.org , http://forum.joomla.pl oraz przeszukaj sieć czy ktoś już nie miał podobnego problemu.
  4. Poszukaj specjalisty, który rozwiąże problem za Ciebie.

 

TIPS.

Jeśli Twoja firma hostingowa używa cPanel przejdź do sekcji Oprogramowanie / Wybór PHP / Przejdź do ustawienia PHP / Display error ustaw flagę na ~E_ALL